Error showing flash-object.

Etiquette@thefrontdesk

"De receptioniste is het strategisch visitekaartje van een bedrijf"

Een sterk bedrijfsimago is van het allergrootste belang. Het persoonlijke imago van de receptionist(e) /telefonist(e) speelt hierbij een cruciale rol. Zij bepaalt immers heel vaak de eerste indruk die bezoekers van een bedrijf krijgen.

Daarbij is de receptioniste meestal een administratieve duizendpoot, die heel wat interne en externe communicatie voor haar rekening neemt. Zij moet dus alle communicatievormen beheersen en liefst volgens de regels van het spel. Respect, discretie en stijl zijn hierbij sleutelwoorden.

 

Etiquette@thefrontdesk is een all-round training met als doel de communicatie aan en via de receptie te optimaliseren.

 

De training is een bundeling van de volgende modules:

Module 1: Non-verbale Communicatie

 • Welke impact hebben non-verbale signalen op de communicatie aan de receptie?
 • Hoe draagt mijn kledij bij tot een professioneel imago? Welke zijn de dresscodes in zakelijk Vlaanderen?
 • Hoe creëer ik een geslaagde 1ste indruk?

Module 2: Face to face contacten

 • Hoe begroet ik iemand? Zeg ik u of jij?
 • Hoe stel ik mensen aan mekaar voor?
 • “Wat wil u drinken?”

Module 3: Telefonische contacten

 • Do’s & don’ts als jij gebeld wordt.
 • Do’s & don’ts als jij zelf belt.
 • Do’s & don’ts voor een ingesproken boodschap.

Module 4: Digitale contacten

 • E-mailetiquette: Hoe zorg ik ervoor dat men mijn mails leest? Hoe voorkom ik flaters en ergernis?
 • Internet & sociale media: wees aanwezig, maar schreeuw niet, roddel niet, vloek niet, vecht niet … .

Module 5: Kussen, Moppen & Small Talk

 • Small talk. Waarover spreek je aan de receptie? En zijn er ook taboes?
 • Moet ik kussen in een zakelijke context?
 • Mag ik moppen vertellen?

Doelstelling

 • De deelnemers krijgen inzicht in het praktische nut van zakelijke etiquette en omgangsvormen binnen hun functie als receptioniste.
 • De deelnemers leren hoe hun omgangsvormen een krachtige tool zijn om vlotter & efficiënter te communiceren.
 • Ze worden zich bewust van hun persoonlijk aandeel en hun verantwoordelijkheid in het algemene bedrijfsimago en leren dit positief te ondersteunen.
 • Tot slot zal zowel hun persoonlijke als professionele succes worden geoptimaliseerd.